fbpx

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Rebid.nl | Laatste wijziging: 27-12-2021

 1. Rebid is een advertentieplatform

  Rebid is een platform waar een Verhuurder en Makelaar (hierna te noemen adverteerder) een huis en/of appartement (hierna te noemen object) kan plaatsen en een Huurder (hierna te noemen) Gebruiker deze Advertenties kan bekijken.

  Rebid  is geen partij bij de overeenkomst die tussen een Adverteerder en een Gebruiker tot stand komt. Adverteerders en Gebruikers dienen onderlinge geschillen zelf op te lossen.Rebid.nl is onderdeel van Rebidd solutions B.V. (KvK: 52692299)

  1. Algemene regels voor het plaatsen van een Advertentie op de Website

           

  2.1  Voor advertenties die door een Adverteerder op de Website worden geplaatst, verklaart adverteerder dat het aangeboden pand in de vrije sector valt. Een huis in de vrije sector heeft minimaal 146 punten en een minimale huurprijs van 737 euro.

   

  2.2 Het opmaken van een Advertentie: 

  1. In iedere Advertentie mag maar één concreet object worden aangeboden of worden gezocht.
  1. Elke titel en elke tekst van een Advertentie dienen een omschrijving van het aangeboden object te bevatten.
  1. Titels en teksten van Advertenties mogen alleen in het Nederlands of in het Engels zijn opgesteld.
  1. Het is niet toegestaan om gelijktijdig meerdere identieke Advertenties op de Website online te hebben staan of geplaatst te hebben. Het is niet toegestaan om hetzelfde object of dezelfde dienst in meer dan één Advertentie tegelijk op de Website aan te bieden. Het is niet toegestaan om met gebruik van meer dan één account meerdere identieke Advertenties of meerdere Advertenties voor hetzelfde object te plaatsen. 
  1. Indien een Advertentie voor het einde van de initiële Advertentieperiode (of een verlenging van de Advertentieperiode) van de Website wordt verwijderd, is het niet toegestaan om binnen de resterende looptijd van de oorspronkelijke Advertentieperiode een identieke Advertentie of een Advertentie voor hetzelfde object te plaatsen, tenzij daarvoor een gegronde reden bestaat (bijvoorbeeld het per ongeluk verwijderen van de Advertentie).

   

  2.3 Advertentie-inhoud die niet is toegestaan: 

  1. De titel en de tekst van de Advertentie mogen niet misleidend, onnauwkeurig of onjuist zijn. De titel en de tekst dienen het object dat ter verhuur wordt aangeboden helder te beschrijven. 
  1. Het is niet toegestaan om bepaalde wettelijke rechten, zoals het recht van de Gebruiker op een object dat  voldoet aan de opgegeven specificaties, aan te bieden, bijvoorbeeld door daar een vergoeding voor te vragen of deze alleen tegen vergoeding te respecteren.
  1. Een Advertentie mag in ieder geval geen discriminerende, pornografische, beledigende of en bedreigende of opruiende inhoud bevatten. Ook mag de inhoud geen politieke boodschappen en persoonsgegevens van derden bevatten of in strijd zijn met de openbare orde of de goede zeden. 
  1. Het is niet toegestaan een Advertentie te plaatsen met als enige doel het direct of indirect promoten van een bedrijf..
  1. Het is niet toegestaan om foto’s bij een Advertentie te plaatsen die geen betrekking hebben op het aangeboden object.
  1. Het is niet toegestaan om websites te vermelden of links naar websites op te nemen die geheel of gedeeltelijk gevuld zijn met links naar advertentiewebsites of naar advertenties die met name gericht zijn op het verwerken van advertentie-inkomsten door het genereren van kliks.
  1. Het is niet toegestaan om Advertenties te plaatsen, die enkel zijn geplaatst om kliks op een bepaalde website te genereren.

  2.4 Illegale of onrechtmatige objecten en handelingen

  Het is niet toegestaan om objecten aan te bieden waarvan de uitvoering illegaal of onrechtmatig is. Het is niet toegestaan administratiekosten, overnamekosten, bemiddelingskosten en/of sleutelden, zoals beschreven in Art. 7:264 BW, in rekening te brengen aan de gebruiker. 

  Zowel Adverteerder als Gebruiker dienen zelf altijd goed op te letten bij het aanbieden van en reageren op objecten. Adverteerders en Gebruikers worden geacht zelf de wet- en regelgeving op het gebied van het desbetreffende product of dienst te kennen. Wij raden u aan om bij twijfel nadere inlichtingen of advies in te winnen, bijvoorbeeld op de website van de desbetreffende toezichthouder. 

  2.5 Geen inbreuk op intellectueel eigendomsrechten van derden

  1. Het is niet toegestaan om een product in een Advertentie op te nemen dat inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van derden. 
  1. In de titel en tekst van de Advertentie mag slechts het adres van het object worden gebruikt dat in de Advertentie wordt aangeboden of gevraagd.
  1. Het is niet toegestaan een disclaimer in de Advertentie op te nemen met betrekking tot de echtheid van het object dat in de Advertentie wordt aangeboden. Adverteerders dienen zich ervan te vergewissen dat hun objecten echt zijn en verhuurd mogen worden, alvorens ze aan te bieden op Rebid. 
  1. Het plaatsen van een Advertentie

  3.1. Mijn Rebid

  Een Adverteerder plaatst zijn Advertentie via de knop ‘Pand aanmelden’  op de Website. Voordat een Adverteerder een Advertentie kan plaatsen dient hij eerst in te loggen.

  Bij het aanmaken van een gebruikersaccount is het niet toegestaan om een adverteerdernaam te kiezen die een [url] of een gedeelte van een [url] bevat.

  Het is niet toegestaan om uw inloggegevens aan derden te verstrekken. Het is niet toegestaan om inloggegevens van derden te gebruiken voor het plaatsen van Advertenties.

   

  3.2. Totstandkoming Advertentieovereenkomst tussen Rebid en Adverteerder

  1. Nadat de Adverteerder heeft ingelogd, kan hij via de button ‘Pand aanmelden’ een Advertentie aanmaken. Advertentieovereenkomst tot stand op het moment dat de betaalprocedure op de Website is doorlopen.
  1. Rebid bewaart alle gegevens van iedere Advertentieovereenkomst gedurende 14 dagen na verwijdering van de Advertentie. Daarna zullen wij de gegevens van de Advertentieovereenkomst bewaren zoals is beschreven in onze Privacyvoorwaarden. Door middel van het contactformulier getoond op de contactpagina kan de Adverteerder binnen 14 dagen onder vermelding van het e-mailadres waarmee de Advertentie is geplaatst en onder vermelding van het advertentienummer deze gegevens opvragen. 

  3.3. Periode dat een Advertentie op de Website blijft staan

  Advertenties blijven gedurende de gekozen biedingstermijn op de Website staan, mits aan de daarvoor geldende (betalings-)voorwaarden is voldaan en de Adverteerder de Advertentie niet zelf verwijdert.  

  Indien het object dat in de Advertentie wordt aangeboden, wordt verhuurd, dient de Advertentie te worden verwijderd. Bij verhuur van het object dat in de Advertentie wordt aangeboden eindigt de Advertentieovereenkomst tussen u en Rebid, en is Rebid haar verplichtingen onder de Advertentieovereenkomst volledig nagekomen.

  Gedurende de termijn dat de advertentie op Rebid staat. Moeten alle potentiële huurder voor het object een bieding plaatsen via Rebid. Het is niet toegestaan, gedurende de biedingsperiode op Rebid, het object middels een ander kanaal te verhuren. 

  3.4. Opvallen

  Bij het opmaken van de Advertentie heeft de Adverteerder de mogelijkheid om zijn Advertentie te laten ‘opvallen’, ‘omhoog te plaatsen’, etc. De regels hiervoor zijn beschreven op de bijbehorende webpagina’s.

  1. Ontbindingsrecht

  4.1 Op het plaatsen van een Advertentie kan in bepaalde gevallen het ontbindingsrecht zoals bedoeld in artikel 6:230o BW van het Burgerlijk Wetboek van toepassing zijn. 

  4.2 Het ontbindingsrecht is in ieder geval niet van toepassing op Advertenties die op grond van het bepaalde in de Gebruiksvoorwaarden (waaronder op grond van Hoofdstuk I, artikel 6) (i) van de Website zijn verwijderd of (ii) zijn geplaatst door Gebruikers die zijn uitgesloten van de diensten van Rebid of waarvoor bepaalde beperkingen gelden.

  4.3 Tenzij anders overeengekomen gaat u ermee akkoord dat een Advertentie direct, tijdens de wettelijke ontbindingstermijn, wordt geplaatst. Dit heeft gevolgen voor een eventueel van toepassing zijnde ontbindingsrecht. U verklaart tevens dat u afstand doet van een eventueel van toepassing zijnde ontbindingsrecht, zodra Rebid de Advertentieovereenkomst is nagekomen.

  4.4 Indien het in artikel 4.1 bedoelde ontbindingsrecht van toepassing is op de door u geplaatste Advertentie dan gaat u ermee akkoord dat indien u gebruik maakt van uw ontbindingsrecht, u aan Rebid een evenredige vergoeding verschuldigd bent voor de door Rebid geleverde diensten. In bepaalde gevallen zal deze evenredige vergoeding worden berekend op basis van het aantal dagen dat bij uw gebruik van uw ontbindingsrecht resteert van de overeengekomen advertentieperiode en/of het gemiddeld aantal biedingen op objecten voor Advertenties zoals door Rebid van tijd tot tijd wordt vastgesteld.

  4.5 Indien u gebruik maakt van het ontbindingsrecht zal Rebid het advertentietegoed binnen 14 dagen na uw ontbindingsverzoek aan u terugbetalen. In geen geval wordt door Rebid geld geretourneerd.

  4.6. No cure no pay ontbindingsvoorwaarden

  Op de pagina https://www.rebid.nl/no-cure-no-pay/ staan de voorwaarden voor onze ‘no cure no pay’ uitlegd.

  Alleen wanneer aan de volgende voorwaarden voldaan is heb je recht om de gehele of een gedeelte van de betaalde fee terug te krijgen:

  a) Een woning moet minimaal 8 weken* via Rebid op de markt worden aangeboden. Wij presenteren jouw woning ook op alle andere platforms (o.a. Funda, Pararius), via socials en bij expat relocators.

  * De periode van 8 weken geldt vanaf het moment dat de advertentie ‘live’ staat op Rebid.nl.

  b) Er moet medewerking verleend worden om 10% onderhandelingsruimte te bieden vanaf de startprijs (maandhuur) die wij bij aanvang zijn overeengekomen.

  Voorbeeld: Wij komen gezamenlijk €1.500 overeen als startprijs voor jouw woning. Als wij diverse (goede) kandidaten aandragen voor €1.350, omdat dit op dat moment de marktprijs blijkt te zijn, en jij accepteert de kandidaten niet, heb je ook geen recht op teruggave.

  1. Biedingen zijn niet bindend

  5.1. Een bod op een object in een Advertentie niet bindend. Een Adverteerder is niet verplicht een dergelijk (redelijk) bod te accepteren. Indien een dergelijk bod door een Adverteerder wordt geaccepteerd, verplicht dit de bieder niet tot huur tot er een huurovereenkomst tot stand is gekomen. 

  5.2. Indien de Advertentie een reden wordt verwijderd, zullen de bijbehorende biedingen ook worden verwijderd. Betaalde credits door de Gebruikers worden binnen 14 dagen door Rebid geretourneerd. Retournering geschiedt altijd in de vorm van een credit. 

  5.3. Het is niet toegestaan biedingen bij Advertenties te plaatsen met het enkele doel om het biedingsproces te verstoren.

  1. Regels voor het aanbieden van de prijs/betaalmethoden in een Advertentie

  6.1. Een Adverteerder mag een Gebruiker in een Advertentie niet verplichten om bepaalde betaalmethoden te gebruiken. Daarnaast is het niet toegestaan kosten in rekening te brengen zoals beschreven in hoofdstuk 2 paragraaf 4. 

  6.2. Adverteerders die als ondernemer hun goederen en diensten aan particulieren aanbieden, zijn op basis van artikel 38 van de Wet op de omzetbelasting verplicht prijzen inclusief btw aan te geven in een Advertentie.

  1. Melden van illegale of inbreuk makende Advertenties aan Rebid

  7.1. Meldingen van Advertenties in strijd met de Gebruiksvoorwaarden

  Advertenties die op andere wijze in strijd zijn met de Gebruiksvoorwaarden, zoals Advertenties waarin illegale producten worden aangeboden of die smadelijke inhoud hebben, kunnen worden gemeld via het contactformulier.  

  7.2. Meldingen in geval van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten

  Rechthebbenden kunnen melding maken van een Advertentie die inbreuk maakt op hun rechten, en een verzoek indienen voor de verwijdering van deze Advertentie door het contactformulier in te vullen. Op basis van de ingezonden gegevens kan de betreffende Advertentie worden verwijderd. 

  1. Rebid geeft geen garanties

  8.1. Adverteerders en Gebruikers dienen zelf voldoende onderzoek te verrichten en zich voldoende te laten informeren voordat zij een Advertentie op de Website plaatsen. Wij voeren geen controle uit op de kwaliteit van de inhoud van de Advertentie, de veiligheid of de rechtmatigheid van de geadverteerde objecten, de juistheid van de aanbiedingen, de bevoegdheid van Adverteerders om objecten te verhuren. . Rebid geeft daarover geen garantie. 

  8.2. Rebid kan u ook niet garanderen dat de objecten die door Adverteerders op de Website worden aangeboden voldoen aan uw verwachtingen. 

  1. Aansprakelijkheid

  9.1. Iedere Gebruiker vrijwaart Rebid voor aanspraken van derden met betrekking tot schade geleden door;

  (i) het aangaan van een overeenkomst op basis van een Advertentie,

  (ii) het gebruik van via de Website gehuurde objecten; en

  (iii) het (beweerdelijk) inbreuk makende en/of anderszins onrechtmatige karakter van de (inhoud van de) service en object.

  (iv) Verhuurders zijn verplicht te melden bij de hypotheker of verzekeraar dat een object wordt verhuurd. Rebid zal hiervoor nooit aansprakelijk gesteld worden.

  9.2. Rebid kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een 

  direct of indirect gevolg is van:

  1. een gebeurtenis, die in feite buiten zijn macht ligt en aldus niet aan zijn doen en/of laten kan worden toegeschreven; 
  2. enige daad of nalatigheid van de opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de opdrachtgever te werk zijn gesteld. 

  9.3. De opdrachtgever is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de juistheid en 

  volledigheid van de door hem aangeleverde gegevens en stukken. Rebid is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die (mede) is veroorzaakt doordat de door de opdrachtgever aangeleverde gegevens en stukken onjuist en/of niet volledig zijn of door het opvolgen van de door de opdrachtgever gegeven instructies. De opdrachtgever vrijwaart 

  Rebid tegen alle aanspraken ter zake. 

  9.4. Rebid staat niet in voor de juistheid van de door de (potentiële) huurder verstrekte 

  gegevens. Rebid is dan ook niet aansprakelijk indien blijkt dat de huurder aan Rebid en/of aan de opdrachtgever onjuiste en/of onvolledige gegevens heeft 

  verstrekt. 

  9.5. Rebid kan niet aansprakelijk worden gesteld voor zaakschade of lichamelijke 

  schade die de opdrachtgever, de huurder of een derde lijdt of heeft geleden door toedoen van de conditie van het object dan wel doordat een gevaarlijke situatie is ontstaan in of in de 

  omgeving van het object.

  9.6. Rebid kan door de opdrachtgever niet aansprakelijk worden gesteld indien het resultaat voortvloeiende uit de door Rebid verrichte werkzaamheden niet voldoet aan de verwachtingen van de opdrachtgever. 

  9.7. Rebid is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen 

  gevolgschade, gederfde winst, gemişte omzet, gemiste besparingen, vertragingsschade, 

  reputatieschade, opgelegde boetes en schade door bedrijfsstagnatie. 

  9.8. Rebid kan er niet aansprakelijk voor worden gesteld, indien de huurder de huur niet dan wel niet op tijd betaalt. Rebid kan niet aansprakelijk worden gesteld voor misgelopen huurbedragen of 

  rente of overige door de opdrachtgever geleden schade doordat de huurder van het object de huur niet of niet tijdig betaalt. Rebid kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor het gedrag van of wanbetaling door de huurders van de Objecten. 

  9.9. Rebid kan niet aansprakelijk worden gesteld voor leegstand van de Objecten.

  9.10. Rebid is niet verantwoordelijk voor schade en/of vernieling aangericht door de huurders of derden aan de Objecten. 

  9.11. Rebid is niet aansprakelijk voor de gevolgen van handelingen door de huurder. 

  Rebid is niet aansprakelijk voor de wijze waarop de huurder, na ondertekening van de huurovereenkomst zijn verplichtingen als huurder nakomt. 

  9.12. Rebid is dan ook op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade en/of gederfde winst doordat een woningzoekende geen huurovereenkomst sluit met de opdrachtgever. 

  9.13. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van Rebid of zijn ondergeschikten. 

  9.14. Alle aanspraken jegens Rebid die niet binnen 1 jaar na hun ontstaan schriftelijk bij 

  Rebid zijn ingediend, vervallen door verjaring. 

  9.15. Rebid kan er niet aansprakelijk voor worden gesteld, indien adverteerder een woning plaatst op Rebid.nl die niet in de vrije sector valt. Verhuurder is te allen tijde akkoord gegaan met deze algemene voorwaarden waarin beschreven staat dat een woning in de vrije sector moet vallen volgens artikel 2.1 van deze algemene voorwaarden.

  1. Wijzigingen

  10.1. Rebid kan de Website of delen daarvan, waaronder de advertentieduur, verlengingsmogelijkheden te allen tijde en naar eigen inzicht wijzigen. Wij zullen ernaar streven om een dergelijke wijziging aan te kondigen binnen redelijke termijn voordat deze worden doorgevoerd. 

  10.2. Rebid kan de prijzen van de betaalde Advertenties te allen tijde wijzigen. Indien tijdens de looptijd van een Advertentieovereenkomst een prijsverhoging plaatsvindt die meer bedraagt dan het CBS consumentenprijsindex cijfer, dan heeft de Adverteerder het recht deze Advertentieovereenkomst te beëindigen.

  1. De Advertentie kan ook elders worden gepubliceerd

  11.1. Rebid kan de Advertentie en de inhoud daarvan gebruiken voor eigen publiciteitsdoeleinden. Dit houdt onder andere in dat een Advertentie of een gedeelte daarvan door ons via andere distributiekanalen kan worden getoond, zoals, websites van derden, in gedrukte media, social media of op televisie.

  11.2. Door het plaatsen van een Advertentie verstrek je Rebid automatisch een kosteloze, wereldwijde, onherroepelijke, sub-licentieerbare en overdraagbare licentie om de Advertentie en/of (delen van) de inhoud daarvan te gebruiken, te verveelvoudigen, te verspreiden en openbaar te maken (en aan derden toe te staan om te gebruiken en verveelvoudigen) voor marketing-, promotie- en/of advertentiedoeleinden. Je garandeert dat je bevoegd bent deze licentie te verstrekken. 

  11.3. Wij kunnen voor publiciteitsdoeleinden derde partijen toegang verschaffen tot een Advertentie om het hun mogelijk te maken deze en andere Advertenties te promoten op websites van derden, via e-mail en door middel van andere kanalen. Deze promoties kunnen (delen van) de Advertentie bevatten.

  11.4. De opmaak van Advertenties kunnen dusdanig gewijzigd worden dat de Advertenties toegankelijk zijn vanaf mobiele apparatuur of andere software applicaties van derden.

  11.5. De Website bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink of banner) naar de websites van derden. Deze verwijzingen kunnen ook worden geplaatst in of naast een Advertentie. Rebid heeft geen enkele zeggenschap of invloed op de inhoud en het beleid van deze websites. Op deze websites gelden de (privacy)regels van die betreffende website.

  1. Betalingen

  12.1.  Bij het kiezen opvalmogelijkheid wordt, indien van toepassing, de bijbehorende prijs kenbaar gemaakt.

  12.2. De verplichting tot betaling van de prijs geldt vanaf het moment van plaatsing van de Advertentie. Indien de betaling niet of niet tijdig wordt voldaan, is Rebid gerechtigd om de geplaatste Advertentie te verwijderen en het verschuldigde bedrag alsnog in rekening te brengen. Rebid is gerechtigd om uw gebruik van de diensten op te schorten of te beëindigen indien incasso’s door uw toedoen niet kunnen worden uitgevoerd of worden herroepen, ongeacht de reden. Rebid is gerechtigd in dat geval uw rekeningnummer te blokkeren voor toekomstige incasso-opdrachten op Rebid.

  12.3. Indien betaling niet tijdig wordt voldaan, is Rebid tevens gerechtigd wettelijke handelsrente in rekening te brengen. Ingeval de betreffende Adverteerder na aanmaning verzuimt het volledige verschuldigde bedrag te betalen, is Rebid gerechtigd een incassobureau in te schakelen en de diensten van Rebid voor de betreffende Adverteerder te blokkeren. De gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van het incasso zullen voor rekening van de Adverteerder komen.

  12.4. Rebid kan (onderdelen van) de Website en de diensten te allen tijde wijzigen. Tevens kunnen wij onze diensten stopzetten. Wij zullen ernaar streven om een dergelijke wijziging of stopzetting aan te kondigen binnen redelijke termijn voordat deze worden doorgevoerd. 

  12.5. Omzetbelasting

  Rebid brengt 21% Nederlandse omzetbelasting in rekening op te betalen bedragen voor alle diensten van Rebid, tenzij anders wordt vermeldt op de Website. Een elektronische factuur kan door iedere Gebruiker worden verkregen door in het account naar ‘Facturen’  te gaan. 

  12.6 Betaling door middel van een doorlopende SEPA machtiging

  Indien u aan Rebid een doorlopende (SEPA) machtiging voor het incasseren van door u aan Rebid verschuldigde bedragen heeft verstrekt, zullen wij, voordat wij een bedrag van de opgeven bankrekening incasseren, u hiervan uiterlijk één dag van te voren per e-mail op de hoogte brengen.

  III Aanvullende voorwaarden zakelijk advertenties

  1. Algemeen

  1.1. Deze aanvullende voorwaarden voor zakelijk adverteren zijn uitsluitend van toepassing op een Gebruiker die handelt in een commerciële of professionele hoedanigheid, voor doeleinden in verband met zijn handels- bedrijfs-,  of beroepsactiviteit (“Zakelijke Gebruiker”) in het kader van diens activiteiten op of in verband met de Website, via Admarkt of anderszins.

  1.2. Zakelijke Gebruikers kunnen ervoor kiezen specifieke diensten en functionaliteiten te gebruiken die door Rebid worden aangeboden, waarvoor kosten in rekening kunnen worden gebracht. Deze kosten, of de instellingen die tot kosten leiden, worden aan de Zakelijke Gebruiker getoond bij de betreffende dienst of functionaliteit, voordat hij daarmee akkoord gaat.

  1.3. Een Advertentie die via de Website wordt geplaatst, is zichtbaar via alle media die de Website (kunnen) weergeven, zoals applicaties voor mobiele telefoons. Advertenties kunnen ook zichtbaar zijn op externe sites via optionele additionele distributiekana-len en affiliateprogramma’s.

  1. Beperkingen van diensten; treffen van maatregelen

  2.1. Rebid zal voorafgaand aan het jegens een Zakelijke Gebruiker nemen van maatregelen als bedoeld in artikel 6 van de algemene bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden de Zakelijke Gebruiker een motivering van het betreffende besluit doen toekomen. 

  2.2. Indien Rebid besluit om de verstrekking van het geheel van zijn diensten aan een Zakelijke Gebruiker te beëindigen, zal Rebid die Zakelijke Gebruiker in beginsel 30 dagen voorafgaand daaraan een motivering van dat besluit verstrekken. Deze termijn zal Rebid niet in acht nemen voor zover wettelijk toegestaan, bijvoorbeeld in geval van herhaaldelijke overtredingen of andere omstandigheden.

  1. Rangschikking van Advertenties

  Er zijn verschillende factoren die invloed hebben op de volgorde waarin of wijze waarop Advertenties worden getoond op de Website. Het uitgangspunt is dat Advertenties worden gerangschikt naar het moment van plaatsing, prijs en relevantie. Het is echter mogelijk hoger in de lijst te komen door middel van het promoten van een advertentie. 

  1. Aanvullende diensten aangeboden door Rebid

  4.1. Door Rebid of derden kunnen via de Website aanvullende diensten worden aangeboden aan Gebruikers, zoals door derden aangeboden consumentenkredietovereenkomsten, verzekeringen, betaaldiensten of verzenddiensten. 

  4.2. Het is de Zakelijke Gebruiker in beginsel toegestaan om ook eigen aanvullende diensten aan te bieden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen of bepaald.

  1. Toegang tot gegevens door Rebid en de Gebruiker

  5.1. Rebid heeft gedurende de duur van de overeenkomst met de Zakelijke Gebruiker, en een periode daarna, in het kader van haar dienstverlening toegang tot informatie over en gegevens van Zakelijke Gebruikers die door hen bij het gebruik van de Website zijn verstrekt of die worden gegenereerd, of ter uitvoering van de in deze Gebruiksvoorwaarden opgenomen licentie voor content worden gebruikt. Denk hierbij aan informatie die Zakelijke Gebruikers verstrekken aan Rebid als zij zich registreren, zoals persoonsgegevens, allerlei informatie die nodig is voor het aanmaken van een account, berichtinhoud, en content. Ook wordt er tijdens het gebruik van de Website informatie gegenereerd door Rebid, zoals informatie over geplaatste Advertenties, instellingen voor de weergave van Advertenties, Ervaringen, Gebruikers-activiteit, betaalinformatie (indien van toepassing) en communicatie tussen Gebruikers.

  5.2. Een Zakelijke Gebruiker verkrijgt de informatie die noodzakelijk is om de Website en eventueel overeengekomen aanvullende diensten te kunnen gebruiken, zoals berichten, contactinformatie van (mogelijke) huurders en relevante informatie over zijn Advertentie(s). Een Zakelijke Gebruiker heeft tijdens de duur van zijn overeenkomst met Rebid toegang tot zijn account en bijbehorende informatie, zoals Advertentie Inhoud en -informatie en communicatie met andere Gebruikers. In voorkomende gevallen, mogelijk op grond van aanvullende afspraken, is er ook toegang tot statistische informatie, analytische informatie, informatie over views, en lead-informatie. 

  5.3. Als Rebid verstrekte of gegenereerde gegevens aan derden verstrekt en dit niet noodzakelijk is voor de dienstverlening, zal daarover informatie worden verstrekt aan de Zakelijke Gebruiker, voor zover wettelijk vereist. In het privacy beleid lees je hoe Rebid met gegevens omgaat die persoonsgegevens zijn.

  5.4. Na het eindigen van de overeenkomst met de Zakelijke Gebruiker kan Rebid informatie over en gegevens van het account van de Zakelijke Gebruiker behouden voor zover wettelijk toegestaan.

  1. Bemiddeling

  6.1. Indien sprake is van een geschil tussen een Zakelijke Gebruiker en Rebid kunnen partijen, in aanvulling op hetgeen elders in de Gebruiksvoorwaarden is opgenomen, middels bemiddeling tot overeenstemming proberen te komen. 

  6.2. Rebid is bereid noch verplicht deel te nemen aan een procedure bij een instantie voor de beslechting van consumentengeschillen. Rebid is bereid samen te werken met bemiddelaars om langs minnelijke weg overeenstemming te bereiken met Zakelijke Gebruikers. Echter dienen Zakelijke Gebruikers eerst te proberen problemen op te lossen met de klantenservice van Rebid, voordat een dergelijke bemiddelingsprocedure wordt gestart.

  6.3. Het staat Rebid en de Zakelijke Gebruiker vrij om een gezamenlijk door hen gekozen bemiddelaar aan te wijzen. Zo zal Rebid redelijke verzoeken om het geschil op te lossen door middel van in de markt erkende alternatieve geschiloplossing instanties, zoals middels bemiddeling of arbitrage, in overweging nemen als alternatief voor een juridische procedure. 

  IV Persoonsgegevens

      1.  Verstrekking persoonsgegevens aan derden

  1.1 Rebid verstrekt alleen persoonsgegevens aan derden t.b.v. bezichtigingen, inchecks, uitchecks, screening van huurders en verhuurders en/of het opstellen van contracten.

  1.2 Ook verstrekt Rebid persoonsgegevens aan derden, indien zij daartoe op grond van een wettelijke bepaling of een uitspraak van de rechtbank of toezichthoudende instantie verplicht is, dan wel indien dit noodzakelijk is in het belang van het voorkomen, opsporen of vervolgen van strafbare feiten (zoals bedrog, fraude of oplichting).  

Chat openen
1
Hulp nodig?
Heb je vragen? Stel ze hier. Wij helpen jou graag via Whatsapp.